wat

Empowerment Trainig

De doelgroepen van mijn Empowerment Trainigen zijn MTs of medewerkers, die vaak al heel veel veranderingen hebben meegemaakt, en waar er nog veel gaat gebeuren, of oudere (vaak gespecialiseerde) medewerkers, die het moeilijk vinden de werkmotivatie op pijl te houden.
In deze eendaagse interactieve workshop worden max. 12 deelnemers gestimuleerd om de kracht in zichzelf te vinden en verantwoordelijkheid voor eigen toekomst te nemen. Focus wordt gelegd op wat er wel goed gaat en de positieve elementen in zowel werk als privé. Er wordt ook stil gestaan bij waar de worstelingen liggen en welke acties iedereen kan ondernemen om hier iets aan te doen. Iedere deelnemer maakt een SWOT-analyse met acties, zodat het resultaat inpasbaar is in de reguliere HR-gesprekscyclus en het resultaat beklijft.

< terug