wat

Intervisie

Intervisie is in feite samenwerking en vertrouwen. Intervisie is een gestructureerde wijze van uitwisseling van gedachten waarbinnen via onderlinge advisering wordt gewerkt aan de oplossing van of nieuwe visies op vraagstukken in en om het werk. Het biedt de mogelijkheid situaties uit de eigen praktijk met elkaar te bespreken, en het eigen perspectief op een vraagstuk of situatie te verruimen.  Zowel de kracht als de zwaktes van een groep worden op een veilige manier zichtbaar.

In intervisie kan:
een vraagstuk of probleem uit de praktijk worden voorgelegd aan vakgenoten
een knelpunt in een project worden voorgelegd
worden gewerkt aan de wijze waarop de vraagsteller een vraagstuk hanteert of ernaar kijkt, alsmede aan het
    persoonlijk functioneren hierin
informatie worden uitgewisseld, bijvoorbeeld over werk, vakliteratuur, opleidingsmogelijkheden e.d.
met een werkwijze of een model verder worden geoefend

< terug