wat

Spreker

1. Voorzitter van de Stichting Duurzaam Renoveren van Historische Gebouwen.

Sinds 2009 ben ik voorzitter van de Stichting Duurzaam Renoveren van Historische Gebouwen. Als het gaat om verschillende partijen aan elkaar te verbinden lever ik graag mijn bijdrage als dagvoorzitter, spreker of workshopbegeleider.

De doelstellingen van de Stichting zijn:
•Investeren in duurzame renovatie van historische gebouwen
•Vastleggen van de kennis over en ervaring in het duurzame renoveren
•Ontsluiten van de vastgelegde kennis en ervaring

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is de verschillenden werelden aan elkaar te verbinden en een integrale afweging te maken binnen budget en tijd. De Stichting werkt vanuit het perspectief van de particuliere eigenaar van een historisch pand en helpt ervaring delen (zie www.stichtingduurzaamrenoveren.nl). 

 2. Ambassadeur van de stichting Women on Board (www.womenonboard.nl). 

Toptalent is schaars. En vrouwelijk toptalent lijkt in Nederland nog zeldzamer dan in willekeurig welk ander land. Bedrijven en maatschappelijke organisaties laten om uiteenlopende redenen vaak vrouwelijk kapitaal links liggen. De Stichting Women on Board vindt dit onterecht en verspilling van talent. Met behulp van de ambassadeurs worden vrouwen bemiddeld naar het management, tot commissaris en worden er lezingen gegeven in organisaties en bedrijven, die graag meer aan diversiteit willen doen.

3. Deense Duizendpoot in Nederland

Opgegroeid in Denemarken, actief betrokken bij de democratievorming in Europa na de val van de Berlijnse Muur, jarenlang politieke coördinator van NAVO-topontmoetingen en sinds 2000 in Nederland – het polderland. Hoe is het om in te burgeren in Nederland? Wat valt mij op in Nederland? Wat trekt me aan, en waar heb ik moeite mee? Een speelse spiegeling, die het publiek aan het denken en discussiëren zet.

Als ik als spreker optreed is het altijd maatwerk. Ik vind het erg belangrijk bij mijn publiek aan te sluiten en ze iets mee te geven.

< terug