wat

Teambuilding

Vanuit mijn achtergrond als leidinggevende heb ik ervaren hoe essentieel zowel de teamsamenstelling als de onderlinge samenwerking is. Zowel in crisis als in bloei zijn er een aantal factoren die doorslaggevend zijn:
Is het team evenwichtig samengesteld en weet men de diversiteit te waarderen en benutten?
Hebben leider en team hetzelfde beeld van de kansen en bedreigingen en zijn zij bereid samen actie te
    ondernemen?
Is er onderling vertrouwen en spreekt men elkaar aan op ieders bijdrage?
Een goed functionerend team dat elkaar vertrouwt, waardeert en respecteert is een belangrijke
    voorwaarde voor succes.

Ik werk graag samen met een team om het optimale te bereiken. Met vertrouwen, verantwoordelijk gedrag en wederzijdse respect kan heel veel bereikt worden.

< terug